Joseph Keck Φωτ.: ΓΑΚ Μεσσηνίας, Αρχείο Ιωσήφ Κεκ

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Keck ήταν Γάλλος, αλσατικής καταγωγής, γεννημένος στο Παρίσι τη δεκαετία του 1850. Έφηβος ακόμη υπηρέτησε στη λεγεώνα των ξένων και βρέθηκε στην Αλγερία.  Ήρθε στην Καλαμάτα με την ομάδα του Pascal και εργάστηκε ως πολιτικός μηχανικός  σε έργα του λιμανιού. Εργάστηκε επίσης ως εμπορικός αντιπρόσωπος οίκων του εξωτερικού και συνέβαλε ουσιαστικά στο εξαγωγικό εμπόριο.

Παντρεύτηκε την Ελένη Μπαϊρακτάρη με πιθανή καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, με την οποία απέκτησε μια κόρη, την Κατίνα. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του συνεργάστηκε και συνδέθηκε φιλικά με τον καλαματιανό έμπορο, Μιχάλη Φοίφα, ο οποίος μετά το θάνατό του Keck το 1920, παντρεύτηκε την κόρη του. Ο εγγονός του Keck, Θανάσης Φοίφας, με μεράκι και σεβασμό στην οικογενειακή παράδοση, συγκέντρωσε και διέσωσε το αρχειακό υλικό γύρω από τη πολύ σημαντική παρουσία του προγόνου του στην κοινωνία της Καλαμάτας κατά τα τέλη του 19ου  κι αρχές του 20ου αιώνα.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ήταν ναυτιλιακός πράκτορας ξένων εταιριών όπως της Εταιρίας των θαλάσσιων διαπορθμεύσεων «Μεσσαζερή» στη Μασσαλία, της «Φρανς Λάιν» κ. ά. και είχε ιδρύσει και «Γραφείον Μεταναστεύσεων».

Διαφημιστική καταχώριση του Keck στη Μεσσηνιακή Επετηρίδα 1908 Φωτ.: Αρχείο Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας

Εμπορική επιστολή του Keck. Φωτ.: Προσωπικό αρχείο Οικογένειας Φοίφα

Προξενείο της Γαλλίας

Διετέλεσε  Πρόξενος της Γαλλίας και συγχρόνως της Ρωσίας, της Ισπανίας, της Ολλανδίας και της Νορβηγίας. Φαίνεται ότι είχε το ρόλο του εμπορικού ακόλουθου, ο οποίος έχαιρε μεγάλης εκτίμησης  την εποχή εκείνη.

Πρόσκληση του Νομάρχη Μεσσηνίας προς τον Keck να παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις για την ονομαστική εορτή του Βασιλέως Κωνσταντίνου 19 Μάϊου 1917. Φωτ.: Προσωπικό αρχείο Οικογένειας Φοίφα

Ως πρόξενος της Γαλλίας συνέτασσε ετήσιες αναφορές, όπου αποτύπωνε την ετήσια εμπορική, βιομηχανική και ναυτιλιακή κίνηση των νομών Μεσσηνίας και Λακωνίας και οι οποίες παρέχουν μια ακριβή εικόνα για την οικονομική ζωή των ετών αυτών.

Χειρόγραφη εμπορική αναφορά του έτους 1899. Φωτ.: Προσωπικό αρχείο Οικογένειας Φοίφα

Η εφημερίδα για το θάνατό του ΚΕΚ

«Τας πρώτας πρωινάς ώρας της παρελθούσης Κυριακής εξεμέτρησε το ζην ο πρόξενος της Γαλλίας εν Καλάμαις  Ιωσήφ Κεκ. Τέκνον της αιωνίας Γαλλίας βαπτισθείς  εις τα νάματα της ευγενούς ιδεολογίας της μεγάλης πατρίδος του, εγκατεστάθη προ πεντηκονταετίας στην πόλη μας,  επιδοθείς εις το εμπόριον δια την ανάπτυξιν του οποίου συνεισέφερε πολλά ανοίξας εις το τοπικόν τοιούτον νέους ορίζοντας δράσεως και ευεργετήσας αυτό εις εκτάκτως κρισίμους στιγμάς. Όταν οι αντίξοοι περιστάσεις ως πολύπους το περιέσφιγγον, ο Κέκ ύψου το ανάστημά του  και υπό την διττήν αυτού ιδιότητα ουχί άπαξ έσωσε τούτο.  Αληθινός κύριος με την καλωσύνην και την ευγένειαν της πατρίδος του, ήτο ο πονετικός άνθρωπος, όστις συνέπασχε δια την δυστυχίαν των άλλων φροντίζων να γλυκάνη τον πόνον των»

Εφημερίδα Θάρρος 21 Ιανουαρίου 1920. Φωτ.: Αρχείο Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας

Φωτ.: Ο τάφος του Keck, μαζί με τον οικογενειακό τάφο της Οικογένειας Φοίφα, στο νεκροταφείο της Καλαμάτας

«Η κηδεία του ευγενούς Γαλάτου εγένετο επιβλητική το απόγευμα της παρελθούσης Κυριακής. Παρίστανται αι αρχαί, ο επιστημονικός και εμπορικός κόσμος και η εκλεκτωτέρα μερίς της κοινωνίας μας.  Επί της σωρού του στεφάνους κατέθεσαν  ο κ. Νομάρχης, ο Ελληνο –Γαλλικός Σύνδεσμος, η Τράπεζα Αθηνών, η Εθνική Τράπεζα, η οικογένεια Χρ. Δουράκη και η οικογένεια Μιχ. Φοίφα. Τας ταινίας του φερέτρου ανείχον ο πρόξενος της Ιταλίας κ. Κ. Καραγιαννάκης, ο διευθυντής της τραπέζης Αθηνών κ. Νικ. Ζαχαρουδάκης και ο ιατρός κ. Χρ. Δουράκης. Επικήδειον εξεφώνησεν ο κ. Τζανετάκης εξάρας τας αρετάς και την δράσιν του μεταστάντος».

ΠΗΓΕΣ

ΓΑΚ  Μεσσηνίας, Αρχεία Αθανασίου Φοίφα & Ιωσήφ Κεκ

Δημητρούλια, Κ., «Επίτιμοι Πρόξενοι στην Καλαμάτα: Θέσεις ευθύνης με μεγάλη ιστορία» στην Εφημερίδα Ελευθερία, 04-12-2016, Καλαμάτα

Εφημερίδα Θάρρος, φύλλο της 21ης Ιανουαρίου 1920

Κτεναβέας, Σ., 1908, Μεσσηνιακή Επετηρίς του 1908, Καλαμάτα, χ.ε.

Μανιάτης, Β., «Ένα αφιέρωμα σε όσους πρωτοστάτησαν για να στηθεί η Καλαμάτα», στην Εφημερίδα Θάρρος, 07-01-2014, Καλαμάτα

Προσωπικό αρχείο Οικογένειας Φοίφα

 

Οι δισέγγονες του Ιωσήφ Κεκ, Ελένη Φοίφα, η οποία σήμερα είναι επίτιμη πρόξενος της Ισπανίας και Μυρτώ Ιωσηφίνα Φοίφα, μας παραχώρησαν μέρος του χρόνου τους και του αρχειακού αυτού αδημοσίευτου υλικού εκ μέρους της οικογένειας και τις ευχαριστούμε θερμά.

Έρευνα—Επιμέλεια—Μετάφραση:

Ουρανία Σκλήκα