Η πολιτιστική κίνηση της Μεσσηνίας αντικατοπτρίζεται στη δραστηριότητα ατόμων ή ομάδων αστικής προέλευσης, που σταδιακά, με τις πολιτιστικές παρεμβάσεις τους, συνέβαλαν στη διαμόρφωση της πνευματικής φυσιογνωμίας του Νομού (Μηλίτση-Νίκα, σ. 95). Είναι άλλωστε γνωστό ότι η γνώση και η χρήση της γαλλικής γλώσσας αποτελούσε χαρακτηριστικό γνώρισμα αστικής ανατροφής και καταγωγής. Οι εφημερίδες της εποχής έπαιζαν το ρόλο του «οδηγού», της «τροφού» και της «πνευματικής κυψέλης». Είχαν ποικίλο περιεχόμενο και στην ύλη τους περιλαμβάνονταν ειδήσεις, κρίσεις, διαφημιστικές καταχωρίσεις, κοινωνικά σχόλια, κ.ά.  (Μηλίτση-Νίκα, σ. 98)

Ακολουθούν δημοσιεύματα που καταδεικνύουν το ενδιαφέρον των Καλαματιανών για τα γαλλικά γράμματα και την επιρροή τους στη μεσσηνιακή κοινωνία.

ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Παρουσίαση του ποιητή Stéphane Mallarmé στην εφημερίδα Θάρρος 1924. Φωτ.: Αρχείο Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας

Εφημερίδα Θάρρος 1928.Φωτ.: Αρχείο Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας

Εφημερίδα Θάρρος 1928. Φωτ.: Αρχείο Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας

 

Εφημερίδα Θάρρος 1931. Φωτ.: Αρχείο Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Ημερολόγιο Ευνομίας Πολυμενάκη, 1897. Φωτ.: Αρχείο Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας)

 

Εφημερίδα Θάρρος 1899. Φωτ.: Αρχείο Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας

Εφημερίδα Θάρρος 1923. Φωτ.: Αρχείο Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας

 

Εφημερίδα Σημαία 1924. Φωτ.: ΓΑΚ Μεσσηνίας

 

Εφημερίδα Θάρρος 1924. Φωτ.: Αρχείο Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας

 

Εφημερίδα Θάρρος 1925. Φωτ.: Αρχείο Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας

 

Εφημερίδα Θάρρος 1926. Φωτ.: Αρχείο Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας

Εφημερίδα Θάρρος 1927. Φωτ.: Αρχείο Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας

 

Εφημερίδα Θάρρος 1927. Φωτ.: Αρχείο Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας

 

Εφημερίδα Θάρρος 1929. Φωτ.: Αρχείο Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας

 

Εφημερίδα Σημαία 1930. Φωτ.: ΓΑΚ Μεσσηνίας

 

Εφημερίδα Σημαία 1935 Φωτ.: ΓΑΚ Μεσσηνίας

ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΝ ΑΠΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΧΙΟΥΜΟΡ…

Εφημερίδα Θάρρος 1931. Φωτ.: Αρχείο Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας

ΠΗΓΕΣ

Εφημερίδα Θάρρος, Αρχείο Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας

Εφημερίδα Σημαία, ΓΑΚ Μεσσηνίας

Μηλίτση – Νίκα, Α., 2004, Η Μέση Εκπαίδευση στη Μεσσηνία (1833-1910), Καλαμάτα, ΓΑΚ – ΥΠΕΠΘ

Πολυμενάκης, Ι., 1897, Ημερολόγιον Ευνομίας, Καλαμάτα, εκδόσεις Πολυμενάκη

Έρευνα—Επιμέλεια—Μετάφραση:

Ευρυδίκη Εξαρχάκου