Από τον τοπικό Τύπο πληροφορούμαστε ότι ιδρύθηκε Παράρτημα της Alliance française στην Καλαμάτα το 1930.

Εφημερίδα Σημαία 1930 .Φωτ.: ΓΑΚ Μεσσηνίας

Εφημερίδα Θάρρος 1931. Φωτ.: Αρχείο Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας

 

Εφημερίδα Θάρρος 1934. Φωτ.: Αρχείο Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας

Εφημερίδα Θάρρος 1934. Φωτ.: Αρχείο Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας. Στην παρούσα καταχώρηση ανακοινώνεται και λειτουργία παραρτήματος της Alliance στην Μεσσήνη

Εφημερίδα Σημαία 1935 (α) —1940 (β). Φωτ.: ΓΑΚ Μεσσηνίας

Σήμερα, η γαλλική γλώσσα διδάσκεται σχεδόν σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία της Μεσσηνίας στην Ε’ και την ΣΤ’ τάξη, σε όλα τα Γυμνάσια και στις τρεις τάξεις, καθώς και σε ορισμένα Γενικά Λύκεια, συγκεντρώνοντας το μεγαλύτερο ποσοστό επιλογών των μαθητών.

 

ΠΗΓΕΣ

Εφημερίδα Σημαία, ΓΑΚ Μεσσηνίας

Εφημερίδα Θάρρος, Αρχείο Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας

Ιστορική Συλλογή Διδακτικών Εγχειριδίων
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Μηλίτση–Νίκα, Α., 2004, Η Μέση Εκπαίδευση στη Μεσσηνία (1833-1910), Καλαμάτα, ΓΑΚ – ΥΠΕΠΘ

Μηλίτση–Νίκα, Α., 2003, Το Αρσάκειο Καλαμάτας 1914-1923, Καλαμάτα, ΓΑΚ – ΥΠΕΠΘ

Φερέτος, Μ. «Η κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική κίνηση το 1894», Εφημερίδα Θάρρος, 28/8/94, σ. 13 

Έρευνα—Επιμέλεια—Μετάφραση:

Ευρυδίκη Εξαρχάκου